Codeex Sverige

Codeex är ett it-företag med trettio anställda och tre primära affärsområden.

Vår rådgivning är oberoende av leverantörer och varumärken. Vi utgår alltid ifrån våra kunders affärsbehov.

IT-infrastruktur

Storage, konsulttjänster, hosting av it-infrastruktur, nätverksintegration samt outsourcing av operations, drift och support.

Lagerhantering

Projektering och utveckling av mobila lösningar, lager- och logistiklösningar, försäljning och implementering av hårdvara samt uppsättning av nätverk och dataintegration.

Hårdvara och tjänster

Rådgivning och försäljning av hårdvara samt drift och utveckling av moderna och säkra kontorsarbetsplatser och it-infrastrukturer.

Du kan kontakta oss

Vill du veta mer om Codeex så är du alltid välkommen att kontakta Partner Brian Ingemann på bi@codeex.se eller +46 040-156620 och besök vår webshop.