Här finns de resurser och kompetenser du saknar

Vi säkerställer att verksamhetens IT-infrastruktur fungerar optimalt, samt att medarbetarna får bästa möjliga support.

Hållbar IT

IT-SuPPORT

Hårdvara och service

Lager och logistik

Vi stödjer din dagliga verksamhet och den långsiktiga strategin

Utmaningen med att ha en egen IT-person eller en egen IT-avdelning är att det alltid kommer att finnas områden där även de bäst utbildade, mest erfarna och dedikerade medarbetarna kommer till korta. Helt enkelt för att teknikkomplexiteten är för hög och marknaden för bred. Detta skapar risk för säkerhetsbrister, otillräckligt nätverk, ineffektiv infrastruktur, för långsam support eller för dyr hosting.

På Codeex Solutions testar vi ständigt ny hårdvara och ny relevant teknik och utökar kompetensen hos våra experter. Allt för att kunna erbjuda koncept och tjänster som stödjer både våra kunders strategi och vardag.

Vi vill vara annorlunda

På Codeex är vi tillräckligt små för att vara smidiga i vardagen och för att kunna skräddarsy ett avtal helt efter ditt företags behov – men samtidigt är vi tillräckligt stora för att ha både specialister och tekniker inom alla områden.

Nedan kan du läsa mer om våra lösningar och tillvägagångssätt.

Konsultering

Design, implementering och säkerhet

IT-säkerhet

Server, endpoint, infrastruktur

Drift och support

Hårdvara, installation, drift och säkerhet