Hållbar IT

Som leverantör av hårdvara, tjänster och datacenterlösningar för en lång rad branscher tänker Codeex naturligtvis också hållbart.

Hållbar IT

IT-SuPPORT

Hårdvara och service

Lager och logistik

Tre vägar till hållbar IT

På Codeex har vi arbetat med återvinning och hållbar IT sedan första dagen. Vi har bland annat säkerställt återvinning av tusentals skärmar och bärbara datorer (inkl. GDPR-kompatibel dataradering) och optimerat inköp av hårdvara hos flera stora kunder via aktiv tillgångsförvaltning.

Vårt fokus på hållbar IT beror dels på att “socialt ansvar” är en av Codeex kärnvärden, dels för att hållbar IT gynnar våra kunders affärer, rykte och rekrytering.

Vårt senaste fokusområde är att hjälpa våra kunder att leva upp till EU:s taxonomin och att skörda de potentiella fördelarna. Helt enkelt för att EU:s taxonomin kommer att påverka hela EU:s och Sveriges näringsliv på sikt.

Nedan kan du läsa mer om våra tre huvudtjänster inom hållbar IT.

ESG-rapportering – EU:s klimatdirektiv CSRD och de underliggande rapporteringskraven är porten för små och medelstora företag att kunna leverera till Danmarks största företag

Asset Management säkerställer att endast den hårdvara och mjukvara som behövs byts ut och köps.

IT-återvinning säkerställer att den uttjänta utrustningen säljs vidare eller återvinns, inkl. säker och väldokumenterad dataradering.

ESG-rapportering

Följ kraven för ESG-rapportering och tillgång till Sveriges största företag.

Asset Management

Få den bästa utrustningen, minimal administration samt datasäker och miljövänlig ersättning.

IT-återvinning

Understödjer vid GDPR och gynnar CSR, resultatet och miljön.