Planerar du att byta ut ditt företags IT-utrustning inom en snar framtid? Om svaret är ja kan du återvinna utrustningen istället för att kassera den. Planerat byte av företagets IT-utrustning ger fördelar för både datasäkerhet, CSR-konton och ekonomiavdelningen. Läs mer om fördelarna och hur du får dem i bloggen här.

Få pengar för din begagnade IT-utrustning

När nya modeller med kraftfullare och snabbare processorer introduceras och köps in är det lika många enheter som måste kasseras. Det mest ansvarsfulla, professionella och lönsamma sättet är att sälja enheterna till en professionell återanvändare.

Förutom att man ofta får ett inte obetydligt belopp för enheterna säkerställer man även en garanti och dokumentation för att all företagskritisk data raderats korrekt, att alla krav i relation till GDPR efterlevts samt en möjlighet att stärka sitt CSR-konto.

Schemalägg dina byten och få mer för din begagnade utrustning

Vid lanseringen av den nya generation 11 Intel-processor sänks restvärdet drastiskt för enheter med generation 5, 6 och 7. Nedgången kan bli 30 % eller mer eftersom återanvändningsmarknaden svämmar över av de gamla maskinerna, eftersom många byter i samband med processoruppdateringar.

Ett sätt att skydda sig mot denna värdeförlust är att byta ut sina enheter så snart en ny uppdatering kommer ut på marknaden. Då hinner man få ett bättre värde på sin utrustning innan marknaden svämmar över. Det är dock en både kostsam och krånglig process att byta och sälja alla enheter själv. Och man måste vara snabb!

En annan – och bättre – lösning är att så snart som möjligt ingå ett försäljningsavtal med en återanvändare om den utrustning man vill fasa ut. Fördelen är att priset för de utfasade enheterna avtalas, dvs. innan värdet verkligen sjunker – men att du själv bestämmer när du byter enheter.

Uppnå säker dataradering

Arbetar du i en verksamhet, där du hanterar eller har tillgång känsliga personuppgifter? I så fall vet du också att det är viktigt att få uppgifterna raderade och lagrade innan datorn ska få en ny ägare. Det är därför viktigt att detta görs på ett säkert sätt, så att man kan förebygga en eventuell hackerattack. Om du vill läsa mer om datasäkerhet kan du göra det här.

Gör något bra för miljön

Visste du att 80 % av CO2-utsläppen från en dator kommer från själva tillverkningen av datorn? Bara detta faktum är skäl nog att ta en seriös titt på hur företaget kan säkerställa att använda datorer återvinns.

En av de saker du kan göra för att säkerställa en grönare miljö är att se till att din arbetsplats kasserade IT-utrustning återvinns.

I vår miljökalkylator kan du se den specifika CO2-minskning du uppnår genom att säkerställa återvinning av din använda utrustning.

Stärka företagets CSR-konton

När du låter en professionell återanvändare sköta omhändertagandet av företagets använda IT-utrustning säkerställer du att alla föreskrifter följs och att utrustningen antingen återvinns eller destrueras på det mest hållbara sättet. Dokumentationen för återförsäljning eller destruktion kan tillhandahållas på precis det sätt som bäst passar ditt företags CSR-konton.

Vi gör processen enkel för dig

På Codeex har vi många års expertis och erfarenhet av att återvinna IT-utrustning. Vi gör processen så enkel som möjligt för dig och vi följer naturligtvis svensk och europeisk miljölagstiftning gällande hantering av använd IT och elektronik.

Våra partners är certifierade ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001. Nedan kan du se en enkel beskrivning av processen. Vi ansvarar för alla delar av processen, inkl. sätta upp och hämta en eller flera låsta “budburar” hos dig.

Vill du veta mer eller få ett konkret erbjudande på din begagnade utrustning?

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett samtal om dina och ditt företags möjligheter. Och självklart lämnar vi också alltid gärna ett icke bindande erbjudande på dataradering och återförsäljning av din begagnade utrustning.

Brian Ingemann

Brian har lång erfarenhet av att ge råd om IT-lösningar och rekommendera specifika produkter. Du är alltid välkommen att kontakta Brian för rådfrågning eller ett bra erbjudande på e-post: bi@codeex.se