Hardware och Software

“Modern workplace” – vad är det egentligen? Vad är fördelarna? Och hur löser du utmaningarna?

“Modern workplace” eller “hybrid arbetsplatsen” är två lite diffusa begrepp. Men båda med fullt fokus på flexibilitet för både anställda och företaget är helt centralt. I det följande tittar vi närmare på vad som krävs för att möta medarbetarnas behov och därigenom öka kvar hållningen, arbetsglädjen och effektiviteten. Samt vilka risker företag behöver vara medvetna om.